ons verhaal

Teamontwikkeling

Teams zijn de bouwstenen van organisaties. In teams worden organisatiedoelen omgezet in concrete resultaten. Wat bepaalt de kwaliteit van de samenwerking? Wat is de kern van een sterk team? Hoe kunt u de prestaties en de samenwerking in het team verbeteren?

Duurzame gedragsverandering binnen handbereik.

5 dagdelen

Aanspreekcultuur

Waarom is elkaar aanspreken op gedrag zo moeilijk? Niemand heeft zin in verwijten, kritiek en gedoe! Dan er maar niet meer aan beginnen?

De tijd van met elkaar wat grommen over de leiding en elkaar verder met rust laten, is voorbij. De verantwoordelijkheid oppakken voor resultaten en zo nodig elkaar aanspreken op gedrag is de kern van een goed functionerend team.

6 dagdelen

Sturen op zelfsturing

In toenemende mate hebben teamleden hun team zelf in de hand. Zelfsturende teams zijn ‘hot’. De slaagkansen zijn niet bij voorbaat gegarandeerd.

Ook de teams in gevestigde organisaties evolueren steeds vaker de kant uit van meer zelfsturing en autonomie. Men moet wel want er is de tendens dat teams een eigen resultaatverantwoordelijkheid toebedeeld krijgen.

5 dagdelen

Klaagcultuur

De noodzaak om ook in deze teams iets te doen aan verstoorde verhoudingen, geklaag of passief gedoe neemt dan meteen fiks toe. Onderhuids kunnen allerlei wrevels in een team spelen. Daar moet je dan wat mee. Soms met behulp van een buitenstaander
5 dagdelen

Klantgericht werken

Inspanningen om kwaliteit en klantgerichtheid te verbeteren missen vaak hun doel omdat de lijnorganisatie er te weinig sturing aan geeft. Welk gedrag van leidinggevenden doet de slaagkansen duidelijk toenemen?

2 dagdelen

Intervisie

Intervisie is een gestructureerde manier om met collega’s te leren van situaties, vragen en problemen in de dagelijkse werkpraktijk. Het is een krachtige aanvulling op andere manieren van leren en opleiden. Wij zetten intervisie op samen met de groep.

Pin It on Pinterest

Share This