De VONK

Wij geloven dat het adequaat antwoord geven op voortdurende verandering besloten ligt in het zelforganiserend vermogen van individu, team en organisatie.

Onze visie

Zelforganiserende intelligentie

We zijn organisaties als machines gaan zien. Machines dragen echter geen intelligentie in zich. Zij volgen slechts instructies op en werken alleen in specifieke voorspellende condities. Veranderingen in de omgeving kunnen ze niet aan. Het gevolg is dat men achter de feiten aanloopt.

Organisaties zijn intelligente levende en snel acterende systemen. Ze reorganiseren zichzelf in een vlot tempo met een grotere complexiteit die veranderingen van buitenaf aankunnen. Door het zien en activeren van die zelforganisatie  boren we de intelligentie aan die anders onbenut blijft. De benodigde bouwstenen die wij hiervoor in ons traject gebruiken zijn identiteit, informatie en relatie.

Onze aanpak

De kern van onze aanpak is een meer volwassen balans van sturing – zelforganisatie zodat mensen de gelegenheid krijgen maximaal te functioneren en te presteren binnen een organisatie.

In onze aanpak hebben we cultuurelementen verwerkt  (ontwikkeld) waarover het gaat, zoals klantgerichtheid en het versterken van de verantwoordelijkheid voor tastbare resultaten. We starten met het scheppen en verhelderen van het gezamenlijk kader, een gezamenlijke bedoeling (identiteit). Binnen deze eenduidige richting wordt met methodieken en praktijkgerichte interventies gewerkt. Daarmee worden mensen op natuurlijke wijze betrokken in het aanpakken van praktijksituaties.

Nieuwe werkwijzen en verbeteringen worden uitgeprobeerd en men neemt verantwoordelijkheid. Er komt nieuwe informatie ter beschikking. Men vindt elkaar makkelijker buiten de afdelingen. Deze bottom-up beweging versterkt direct het zelfvertrouwen, onderlinge relaties en eigenaarschap van medewerkers, zonder hier specifiek de focus op te leggen.  Op deze manier laten we resultaatverbeteringen in de praktijk de cultuurverandering meetrekken. Houding en gedrag volgt hier automatisch op.

Wij zien organisatieleden dus niet als een te veranderen object, maar als drager van de verandering. Daarmee zeggen we niet dat het ontwikkelen van vaardigheden onbelangrijk is. Het echter van belang om trainingen op het juiste moment in te zetten.  Bij zo’n aanpak wordt zinloze investering en en frustraties bij MT en meewerkers voorkomen.  Op die manier houden we het licht en leuk!

Z

Sturen op verantwoordelijkheid

Verantwoordelijkheid, zelfsturing en initiatiefkracht vraagt om een duidelijke sturing. Het gedrag van mensen kent bepaalde  grondpatronen die je als leider kunt sturen. Het vraagt alleen een andere vorm van leiderschap.
Z

Relatie & informatie

Via relaties wordt informatie doorgegeven. Deze (in)formele stroom verheldert verwachtingen. Relatie is gericht op vertrouwen en geloofwaardigheid.
Z

Resultaat

Softskills zoals een betere communicatie zijn altijd gekoppeld aan effectiviteit en resultaat.
Z

Eigen regie

Mens doen op privevlak allang aan zelfsturing en zelforganisatie.
Z

Eenvoudig

Niet een aanpak door dagen op de hei te zetten en met abstracte waarden te komen. Eenvoudig en direct verbonden aan de praktijk.
Z

Identiteit

Hoe duidelijker het kader is aan het begin hoe succesvoller de gewenste transitie loopt. Beleid omlaag, acties omhoog.
Z

Praktijkgericht

Directe koppeling met het gewenste bedrijfsresultaat; dat is de kern!
Z

Simulatie

Door de inzet van praktijkgerichte simulatie wordt het werkelijke gedrag van medewerkers snel zichtbaar waardoor trainingen veel effectiever worden.

Resultaten

Met het cultuurtraject bereiken we dat er meer op eigen initiatief wordt samengewerkt aan een missie. Vanuit de integrale aanpak en eigen regie komen verantwoordelijkheden weer op de juiste plek te liggen en wordt er gezamenlijk gewerkt aan oplossingen. Resultaatgericht en vernieuwend denken krijgt meer de ruimte wat resulteert in een hogere klanttevredenheid.
Top Skills

Ons team

In cultuur- en verandertrajecten vallen organisatie en psychologie samen. Het zijn de mensen die het moeten gaan doen. Wij hebben deze twee kanten gecombineerd binnen ons team.

Oprichters Branko Lastdrager en Karolien de Ridder zijn experts op het gebied van implementatie, leiderschap, communicatie en het ontwikkelen van programma’s. Zij streven we naar duurzame resultaten op de lange termijn.

Karolien de Ridder

Karolien de Ridder

Psycholoog

Wij begeleiden organisaties bij cultuur- en transitietrajecten. Via maatwerk programma’s en bewezen methodieken zetten we mensen aan tot meer initiatief en eigen regie.
Branko Lastdager

Branko Lastdager

Bedrijfskundige MBA

We empower organisations, teams and individuals by unlocking their human potential.

Pin It on Pinterest

Share This