Cultuurprogramma

Wij verzorgen cultuurprogramma’s. U kunt bijvoorbeeld denken aan een cultuurprogramma gericht op het bewegen naar een wendbare organisatie, of het maximaliseren van de potentie van uw medewerkers.

Onze cultuurprogramma’s zijn opgebouwd uit verschillende onderdelen die deels vastliggen en deels samen met de organisatie ontwikkeld worden. 

managementsessies

Het management vormt een belangrijke hefboom in het succes van een cultuurtransitie. In de sessies staat het gemeenschappelijke kader en sturing centraal.

 

groepsbijeenkomsten

Op een leuke & lichte manier zetten we methodieken om de zelfsturing binnen groepen bestaande uit maximaal 50 deelnemers te activeren binnen het gemeenschappelijk kader.

klantinterviews

Goede ideeën kunnen de aansluiting missen met de markt en klant missen. En hoe tackle je dat? Door in een vroeg stadium kwalitatieve klantinterviews te houden onder potentiële klanten.

Simulaties

Vaardigheden leren met behulp van simulaties werkt vaak beter dan klassiek leren. Onze simulaties zijn gerelateerd aan de praktijk van uw organisatie.

teamontwikkeling

Idealiter geldt voor dit concept een integrale aanpak. Het is echter ook goed mogelijk om met een enkel team te starten.

trainingen & workshops

Training en workshops worden ingezet  om benodigde vaardigheden te versterken.

Pin It on Pinterest

Share This