7 stappen

Een gids voor succesvolle verandering
Start

introductie

Samenwerken aan een missie met de focus op de klant. Delegeren en verantwoordelijkheid neerleggen bij de medewerker. Elkaar durven aanspreken en doorpakken. Integraal opereren waarbij gezamenlijk aan oplossingen en resultaten wordt gewerkt. Wie wil dat niet?

Door onze integrale aanpak neemt de kwaliteit van de dienstverlening toe. Het oplossend vermogen en daadkracht in een organisatie wordt vergroot. De juiste stappen op het juiste moment voorkomt verspilling en onnodige investeringen.

Het onderliggende stappelplan geeft een indruk van de verschillende stappen en programma’s die De Vonk aanbiedt.

Wat nodig is

Heldere kaders
Experimenteren
Leiderschap
Timing

doorlooptijd

3 – 6 maanden

Stap 1    Noodzaak en urgentie

Voorwaarde voor veranderen is het besef van urgentie en noodzaak bij alle betrokkenen. Waarvoor moeten wij veranderen? Welke problemen denken we daarmee op te lossen? Wij inventariseren en adviseren daarin.

Stap 2   Ambasseurs

Het managementteam vorm een belangrijke hefboom in het succes van een cultuurtransitie. Niet alleen tijdens het traject, maar ook daarna fungeert de manager als het boegbeeld van de organisatie en als “levend voorbeeld” voor de gewenste cultuur. De manager zorgen voor de leidende coalitie en daarmee voor een duurzame verankering en waarborg in de praktijk.

We starten het traject met een aantal dagen “Ambassadeursprogramma” voor het MT.

Stap 3   Draagvlak

Om onzekerheid, angst en wantrouwen te reduceren is het van belang dat medewerkers weten waar ze aan toe zijn. Dit doen we door de opbrengsten vanuit het ambasseursprogrmma te communiceren met de mensen. Daarnaast stellen  we crossdiagonaal een breder ambassadeursteam op die informatie deelt, communicatie reguleert en een draagvlak vormt. 

Stap 4    integraal

Vanaf de vloer stellen we interventieteams samen aan de hand van onze methodiek het Verstoringenprogramma. Deze teams gaan in de praktijk aan de slag met het aanpakken van verschillende gedefinieerde prioriteiten binnen de gestelde kaders. Interventieteams blijven een motor in het veranderingsproces en krijgen de ruimte om hun verbeteringen te implementeren en hun succesen zichtbaar te maken.

Step 5    Grote BEWEGING

We gaan een proces initieren van voortdurende verbetering en integratie. Deelgroepen  van maximaal 50 personen doorlopen een proces van 5 afzonderlijke bijeenkomsten van elk een dagdeel waarin we het “Verstoringenprogramma” inzetten. Door het presenteren van (eind)opbrengsten, status en voortgang van de interventieteams leren we gezamenlijk wat wel en niet werkt. Door een dialoogvoering stap voor stap op te bouwen maken we de inhoud en afspraken als “iets van ons”.

Step 6    Kleine BEWEGING

Parallel aan de grote beweging zetten we een aantal kleine bewegingen die zijn toegespitst op onderdelen die in uw organisatie nog om extra aandacht vragen. Op deze manier verdiepen we en pakken we door.  Deze maatwerkoplossing voor uw organisatie kan bestaan uit het opzetten van workshops, het oprichten van intervisie, het inzetten van de methodiek “aanspreken”, projectmanagement, klantgericht werken etc.

Step 7    toetsen

Er zijn door het traject heen verschillende toetsmomenten waarin belangrijke informatie wordt gedeeld met de opdrachtgever(s). Op deze manier zijn we nooit te laat. Tegelijkertijd is het nuttig om afspraken te maken voor onderweg. Evalueren doen we op resultaat.

Leuker en lichter 

Pin It on Pinterest

Share This