leuker en lichter

Zelforganisatie en zelfsturing
Aanpak

Wendbare organisatie

Wendbare organisatie

Centraal in het concept van sturen op verantwoordelijkheid staat de balans tussen ‘sturing’ en ‘zelforganisatie’.) Sturing en zelforganisatie bepalen het succes van de organisatie. Zonder sturing, ontaarden zelfs de beste intenties in chaos en is het maar afwachten welke resultaten bereikt worden. Zonder ruimte voor zelfsturing is de motivatie, creativiteit en zelfstandigheid van medewerkers ver te zoeken.

Als de wensen van de omgeving en de klantvraagstukken snel veranderen en het appel op uw organisatie voortdurende evolueert dan kan zelforganisatie meer dan welkom zijn.

Het betekent ruimte geven vanuit de leiding en verantwoordelijkheid nemen door medewerkers. Dit proces begeleiden wij, waarbij wij in de meest vergaande vorm zelfsturing van medewerkers mogelijk maken, als middel om de organisatie snel, flexibel en efficiënt te laten reageren op ontwikkelingen in de omgeving.

wendbare organisatie

Zelforganisatie vrijmaken

Wie praat er niet over? Intergraler werken, eigen regie, verantwoordelijkheid, zelfsturende teams etc. Allemaal resultanten van het activeren van zelforganiserend vermogen. 

 

Het lijkt hét middel naar het doel dat iedereen nastreeft: een gezonde organisatie met tevreden cliënten en blije medewerkers.

Het voorbereid zijn op een toekomst in een wereld die steeds sneller verandert lijkt van steeds groter belang. Zoals we het ooit met elkaar organiseerden past niet meer bij ons en  niet bij deze tijd.

Het wordt tijd om de professional weer in zijn kracht te zetten en deze zo optimaal mogelijk te ondersteunen vanuit een faciliterende, en dus niet controlerende, organisatie. Aan de slag gaan met zelfsturende teams of het activeren van het zelforganiserend vermogen is één van de middelen die je hierbij kan helpen.

Zelforganisatie vrijmaken

Wie praat er niet over? Intergraler werken, eigen regie, verantwoordelijkheid, zelfsturende teams etc. Allemaal resultanten van het activeren van zelforganiserend vermogen.

Het lijkt hét middel naar het doel dat iedereen nastreeft: een gezonde organisatie met tevreden cliënten en blije medewerkers.

Het voorbereid zijn op een toekomst in een wereld die steeds sneller verandert lijkt van steeds groter belang. Zoals we het ooit met elkaar organiseerden past niet meer bij ons en  niet bij deze tijd.

Het wordt tijd om de professional weer in zijn kracht te zetten en deze zo optimaal mogelijk te ondersteunen vanuit een faciliterende, en dus niet controlerende, organisatie. Aan de slag gaan met zelfsturende teams of het activeren van het zelforganiserend vermogen is één van de middelen die je hierbij kan helpen.

overleven

Wendbare organisatie

Zelforganisatie biedt hoop voor een simpele en effectieve wijze van werken. Het daagt de meest fundamentele assumpties uit over de wijze waarop er georganiseerd wordt en de rol van (informele) leiders. Het is alleen geen nieuw fenomeen. We bewegen ons leven lang al in een zelforganiserende wereld. Voorbeelden daarvan zijn het WorldWideWeb, locale initiatieven, gezinsleven, informeel leiderschapetc. Organisaties die slim gebruik maken van dit fenomeen verhogen hun adaptieve vermogen aanzienlijk, zijn sneller en zijn dus levensvatbaarder.

Zelforganisatie en zelfsturing

Sturen op zelforganisatie

Voor het optreden van Zelforganisatie is het noodzakelijk dat je eerst weg beweegt van de status quo. Zonder disruptie vindt er geen verandering plaats. Deze dis-orde vormt de voedingsbodem voor het continue generen van nieuwe interacties. Wanneer interacties in deze dynamische staat door positieve feedback aantrekkelijker worden dan anderen, vormen zich spontaan nieuwe patronen vanuit de natuurlijke ordening. Waarbij de onderliggende elementen:              processen, kaders, regels, doelen, activiteiten, interacties als vanzelf intelligent op elkaar aansluiten. Wat er voor zorgt dat je, zonder verspilling van energie, adequaat antwoord geeft op klanten. Wat we op het individuele niveau ervaren als een staat van “flow”.

hindernissen

Zelforganisatie kan niet ontwikkeld of afgedwongen worden..

Zelforganisatie kan echter wel gehinderd worden. Om bestaande hindernissen te ontmantelen dien je eerst symptomen te (h)erkennen. Niet door op zoek te gaan naar datgene wat de status quo verstoort, maar te identificeren waar de natuurlijke geleiding of flow structureel wordt verstoord.

Signaal van hindernissen zijn

  • Ongerichte activiteiten
  • Onprettige samenwerking of service
  • Onvoldoende informatieverspreiding
  • Onbetrokken medewerkers
  • Onnodige complexiteit
  • Ontbrekende missie, visie, strategie
  • Onduidelijke rollen en functies

fragmentatie en verspilling verminderen

Hindernissen ontmantelen

We hebben een aanpak ontwikkeld voor de begeleiding van teams en organisaties die succesvol en duurzaam is.

kansen creeren

Zelforganisatie vrijmaken

Het vraagt enerzijds moed en wil om voortdurende hindernissen te ontmantelen, om Zelforganiserend vermogen vrij te maken. Dat betekent echter niet passief wachten en nietsdoen, maar alert zijn op wat zich voortdurend openbaart tot de nieuwe werkelijkheid. Op het juiste moment, het juiste doen.

Pin It on Pinterest

Share This